Tumblelog by Soup.io
 • miimi
 • unno
 • hamstervillia
 • sorrisole
 • fragles
 • vermis
 • sarkastyczna
 • k0tunia
 • LadyGoga
 • Kabrioletta
 • ziebina
 • kaskass
 • sweetchocolate
 • marrgarret
 • kudlaty
 • IslandMike
 • kociolek
 • hellnasuppe
 • jiivan
 • rocktechnika
 • letmego
 • pf3ffi
 • paliti
 • klotylda
 • CurlyGirl
 • pipp
 • katasza
 • itroll
 • olejto
 • foryou
 • soulforme
 • mala-smutna-dziewczynka
 • smallblack
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • diammond
 • anj7
 • lajola
 • bubu-jaga
 • Mulatka
 • zoozia
 • dusielecc
 • aura-lunaris
 • iwishiwere
 • grumpy
 • avooid
 • swiatypulandy
 • GaleriaEmocji
 • Iriss
 • konstantynopolitanczykowianeczkowna
 • idacnaoslep
 • zeberka
 • guyver
 • Foxyladyy
 • niskowo
 • justanothergirl
 • wonderfulife
 • MariaTurner
 • feels
 • whiteborsh
 • Merlinka
 • curlydarcey
 • LittleMissPipedreams
 • stragan-ze-snami
 • malowieksza
 • dzieckopiatku
 • natlja
 • sjokolade
 • panna-niebieska
 • skazana-na-bluesa
 • areyoumine
 • EksperymentUsmiech
 • yamigirl
 • swissinfo
 • keyrings
 • yourpoison
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • panizuo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9248 349c
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viamauak mauak
6398 9504 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
Ale przychodzi taki moment, kiedy stwierdzasz, że już nie chcesz żyć w złudzeniach. Że wolisz nie mieć nic niż mieć coś co nie jest prawdziwe.
— samozatrucie.soup.
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viafckit fckit
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafckit fckit
Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.
— Martin Luther King
7810 4c2f 500
Reposted from0 0 viamiktoria miktoria

Przestań nakładać limity na własne życie. Możesz wszystko.

Reposted fromclerii clerii viaparamour paramour
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom
Reposted fromMerlinka Merlinka viajustfeel justfeel
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Reposted frommakswilczur makswilczur viakurz kurz
Reposted fromFlau Flau viakiteandra kiteandra
Reposted fromFlau Flau viakiteandra kiteandra

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viaHogattaa Hogattaa
Nikt nie potrafi tak obrazić, jak kobieta, z którą się żyje i o której się myśli, że cię kocha.
— Hłasko
Reposted fromnebthat nebthat
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaHogattaa Hogattaa
5715 d233 500
Reposted fromkattrina kattrina viaHogattaa Hogattaa
7787 0106
Reposted frompapaj papaj viatichga tichga
7862 c893 500
Hłasko
Reposted fromnebthat nebthat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl